(+420) 604 893 831
rkf.zeliv@dihk.cz

Začíná celosvětová synoda o synodalitě

Milí spolubratři v biskupské, kněžské, jáhenské službě, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři, společně tvoříme Boží lid, jak označuje církev Druhý vatikánský koncil. Všichni, kdo náleží do Kristovy církve, jsou Božím lidem a jeho většinu tvoří právě laici, jak říká dogmatická konstituce o církvi…

Read more →

Papež František píše premonstrátům

Nejdůstojnějšímu otci Jozefu Woutersovi,generálnímu opatovi premonstrátských řeholních kanovníků. Dozvěděl jsem se dobrou zprávu, že jste ohlásili jubileum, abyste oslavili 900. výročí založení opatství Prémontré sv. Norbertem, první komunitu, z níž vznikl Řád premonstrátských řeholních kanovníků. Sv. Norbert je právem považován za jednoho z nejhorlivějších…

Read more →

Noc kostelů

Želiv, opatský chrám Narození Panny Marie Program Noci kostelů 28. května 2021 19:00 – 20:00    Prohlídka opatského kostela pro dětiDěti se seznámí s prostorem a vybavením katolického chrámu. K čemu je oltář, k čemu kazatelna, zpovědnice, nebo kde se nachází loď kostela? A jak…

Read more →

Cesta rodin po Želivě!

Drazí přátelé, nedávno naše obec ve spolupráci s Mateřskou školou v Želivě připravila srdíčkovou stezku pro rodiny s dětmi. Nechceme být žádnou konkurencí této stezce, ale ve spolupráci s našimi přáteli již delší dobu plánujeme podobnou cestou pro rodiny s dětmi v Den matek,…

Read more →