(+420) 604 893 831
rkf.zeliv@dihk.cz

Pomáhejme Ukrajině!

!!! Pomáháme Ukrajině!!! Můžete přispět i v Želivě!!!Město Humpolec organizuje humanitární sbírku určenou na pomoc obyvatelům Ukrajiny. Pokud se chcete přidat k pomoci, můžete uvedené věci ze seznamu přinést jednak na Městský úřad v Humpolci nebo na obecní úřad v Želivě a také do…

Read more →

Začíná celosvětová synoda o synodalitě

Milí spolubratři v biskupské, kněžské, jáhenské službě, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři, společně tvoříme Boží lid, jak označuje církev Druhý vatikánský koncil. Všichni, kdo náleží do Kristovy církve, jsou Božím lidem a jeho většinu tvoří právě laici, jak říká dogmatická konstituce o církvi…

Read more →

Papež František píše premonstrátům

Nejdůstojnějšímu otci Jozefu Woutersovi,generálnímu opatovi premonstrátských řeholních kanovníků. Dozvěděl jsem se dobrou zprávu, že jste ohlásili jubileum, abyste oslavili 900. výročí založení opatství Prémontré sv. Norbertem, první komunitu, z níž vznikl Řád premonstrátských řeholních kanovníků. Sv. Norbert je právem považován za jednoho z nejhorlivějších…

Read more →

Živé přenosy bohoslužeb také z naší katedrály

K účasti na bohoslužbách Velikonočního tridua, vedených diecézním biskupem Janem Vokálem, stačí jedno kliknutí. I letošní velikonoční bohoslužby musí probíhat za dodržování protipandemických opatření, nařízených vládou ČR. Připraveny jsou tedy on-line přenosy z katedrály Svatého Ducha. Děkujeme všem, kteří se na zprostředkování přenosů velikonočních…

Read more →