(+420) 604 893 831
rkf.zeliv@dihk.cz

Pomáhejme Ukrajině!

!!! Pomáháme Ukrajině!!! Můžete přispět i v Želivě!!!Město Humpolec organizuje humanitární sbírku určenou na pomoc obyvatelům Ukrajiny. Pokud se chcete přidat k pomoci, můžete uvedené věci ze seznamu přinést jednak na Městský úřad v Humpolci nebo na obecní úřad v Želivě a také do…

Read more →

Začíná celosvětová synoda o synodalitě

Milí spolubratři v biskupské, kněžské, jáhenské službě, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři, společně tvoříme Boží lid, jak označuje církev Druhý vatikánský koncil. Všichni, kdo náleží do Kristovy církve, jsou Božím lidem a jeho většinu tvoří právě laici, jak říká dogmatická konstituce o církvi…

Read more →