Želivská oslava Velkého jubilea

Každý klášter v naší československé jazykové skupině, mužský nebo ženský, si vybral den oslavy. Přijďte s námi oslavit devítisté výročí založení premonstrátského řádu.