Opat Jáchym k postní době

Jaký to má pro nás význam, postit se. Není to zastaralá nepotřebná záležitost? To jsme slýchávali ve školách, které ovládali ještě nevěřící lidé, když se snažili svým žákům Pána Boha a všechno, co s ním souviselo, vymýtit z našich myšlení. Co to znamená půst?
Zkusme se podívat do Googlu vyhledávače, co je to půst, a hned na prvních řádcích se dočteme: „Půst jako lék“, „Své choroby léčím postem“ nebo: „Půst cesta k dokonalosti“. Dále se dočítáme: „Půst jako cesta ke zdokonalení sebe sama“, jako cesta ke ztišení sebe sama. Dále se dozvídáme, že dlouhodobé posty jsou cestou k vyléčení mnohých těžkých nemocí. Zkrátka jenom na internetu najdeme mnoho informací o důležitosti postu. Pán Bůh hovoří na mnohých místech v Bibli o potřebě postu, dokonce postu a modlitby. Sám Pán Ježíš svědčí velmi zajímavě o tomto důležitém ozdravném prostředku pro člověka. A sám jako Bůh a člověk nám dává příklad, který dokresluje fakty právě když uzdravuje ze všech možných nemocí a činí veliké divy a zázraky. Postní doba, která se k nám blíží a kterou začneme popeleční středou 1. března je pro nás tedy velikým darem, požehnáním a šancí. Neváhejme a využijme ji co nejvíce. Jeden z mnoha plodů této doby je radost a pokoj. To přeji sobě i vám všem i našim drahým kolem nás, abychom hodně načerpali a tak se správně připravili na blížící se svátky Velikonoc.
+Jáchym, Jaroslav Šimek, O. Praem., opat