(+420) 604 893 831
rkf.zeliv@dihk.cz
Zveme na seminář pro všechny!
Víc info:

O nás

Jsme křesťanskou farností římskokatolického vyznání, která má své sídlo v prostorách starobylého želivského kláštera postaveného v roce 1139. Naše farnost se nedá úplně oddělit od kláštera. Důvody jsou především historické. Působí zde téměř od počátku bratři premonstrátského řádu. Duchovní zpráva probíhá pod vedením biskupa Královéhradecké diecéze. Protože je náš klášter velkým komplexem, snažíme se na maximum využít kapacity budov, které máme k dispozici a nabízet v rámci pastorační péče především to, co si běžná farnost nemůže z různých důvodů dovolit. Zaměřujeme se především na evangelizaci (hlásání Ježíšova poselství) a chceme být přínosem pro kraj a region, ve kterém působíme. Rádi

Čti dál